Chat ve Sohbet
Mobil Sohbet Sitesi
Cep sohbet ve AndroIRC kullanıcıları düşünülerek ayarlanmış mobil sohbet odaları.
mirc indir
Program üzerinden chat odalarına bağlanmak için mirc indir.

İslami sohbet odaları

İslami sohbet odaları

İslami sohbet odaları yeni arkadaş arayan kullanıcılar tarafından çok aranan dini sohbet siteleri arasındadır. Neden islami sohbet odaları arandığını irdelemek üzere sizlere bir makale hazırladık.

İslami Sohbet Siteleri Neden Tercih Edilir ?

İslami Sohbet Odaları
Dini Sohbet Odaları Ücretsiz Chat Sitesi

İslami sohbet odaları içerisinde yaş ve karaktere bakmaksızın insanlar rahatlıkla diyalog kurar. İnsanlar, özellikle dini sohbet kanalları aradığı için kolaylıkla ortama ve konuya ayak uydurur. Dini ve İslami bilgilerin kitaplardan ve güvenilir kişilerden öğrenilmesi dışında bir olaydır. Dini ve İslami konuların sohbet muhabbet tadında konuşulması açısından tercih edilen parasız sohbet odaları diyebiliriz. Ancak her birimiz tek tercih sebebinin bu olmadığı konusunda hem fikir olmalıyız. İslami evlilik siteleri olarak da aranan sohbet siteleri kendi adına daha güvenli gören kullanıcılar ile doludur.

Arkadaşlık kurmak dinen ve İslami açıdan hangi temellere dayalıdır bu konuda ahkam kesmek bizlere düşmez. Her insan özgür ve hür iradesi ile kararlarını verip uyulabilmektedir.

Ana düşünce kendisini İslamiyet’e daha yakın insanların oluşturduğu topluluklara erişmek olsa gerek. Çevrim içi online sohbet ve arkadaşlık siteleri kendilerine değişik alanlar belirler. Bunların en popüler aramalarda görünen kesin isimleri vardır. İslami sohbet odaları ve dini sohbet konuları en bilinen aramalardır.

İslam tarihi , din , Müslümanlık , ayetler , sureler ve Kur’an-ı Kerim ile alakalı sohbetleri öğrenmek için giriş yapan kullanıcıları göz ardı edemeyiz buda bir tercihtir. Asıl amacı da bu olduğunda daha etik olduğunu söylenebilirim. Dini sohbetlere katılıp dinleyici yada anlatıcı olmak isteyen kişilerdir. Ancak bunun yargı ve sorgusu üzerimize vazife olmadığından biz örneklemek ile yükümlüyüz. Dolayısıyla sebepleri belirlerken dile getirmemiz gerekiyor. Örneğin sohbet girişlerini kullanarak mobil uyumlu dini sohbetlere katılan kişilerin kalplerinden geçenleri bilemeyeceğimiz gerçeğidir.

İslami Sohbetler Nelerdir ve Sohbet Nedir ?

Sözlükte “kısa bir süre de olsa birlikte olmak” anlamındaki sohbet kelimesi “arkadaşlık edip ünsiyet kurmak, bedenle ya da gönülle uzun süre beraberlik hali, dinî veya dünyevî konuların konuşulduğu toplantı” gibi mânalarda kullanılmakta. Kur’an’da Hz. Ebû Bekir’in Resûl-i Ekrem’in sahibi (arkadaş) olduğundan bahsedilmiştir (et-Tevbe 9/40). Sohbet kelimesinin sözlük anlamı dikkate alınarak Resûlullah’ın sohbetinde bulunan müslümanlar için “ashap” ve “sahâbe” terimleri kullanılmıştır. Hz. Peygamber ashabını sohbet aracılığıyla bilgilendirmiştir. Takip eden âlim ve sûfîler de sohbet halkaları düzenlemiştir. Ayrıca bu yöntem ile ilimlerini halka aktarmışlardır. Sohbet, yaygın olarak “şeyhin ya da âlimin sözlerini dinlemek üzere tertip edilen dinî-tasavvufî toplantı” anlamında kullanılmıştır. Gıybet, yalan, iftira, söz taşıma gibi günahlar içermeyen, hoş vakit geçirmek için yapılan ve muhabbet etme, yarenlik etme gibi deyimlerle ifade edilen sohbetlere katılmakta dinen bir sakınca görülmemiştir.

Sohbet terimiyle öncelikle birlikte olma halini (maiyet) kasteder sûfîler. Allah’la sohbet, Resûlullah’la sohbet, halkla sohbet, nefisle sohbet ve şeytanla sohbet gibi türlerinden söz etmişlerdir. Allah ile sohbet Hak ile ünsiyet kurmak, halkla sohbet insanlara karşı samimi olmaktır. Dolayısıyla nefisle sohbet ona muhalefet etmek, şeytanla sohbet onunla daima mücadele içerisinde olmak demektir (Serrâc, s. 234; Kuşeyrî, s. 580).

İslami Sohbetin Önemi

Günümüzde sohbet nedir sorusunun karşılığı genel olarak söyleşi dir. Söyleşi, konuşarak vakit geçirme demektir; ama dinimizde, sohbetin tarifi başkadır. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnut olduğu şeyleri konuşması demektir.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Sohbetin fazileti, bütün faziletlerin üstündedir. Büyüklerin sohbetini ganimet bilmelidir.

Behaeddin Buhari
 hazretleri, (Bizim yolumuzun temeli sohbettir) buyurdu.

Evliyanın sohbetinin bir saati, kırk günlük müşahedelerden daha üstündür.

İslam Alimlerinin İslami Sohbet Hakkındaki Sözleri

Yabancılar ile sohbetten, bid’at ehlinin sohbetinden kaçınılmalıdır. Dervişlerin ve salihlerin sohbeti kıymetlidir. Ancak sohbet, dünya için olup, ahiret düşünülmez ise, sonu hüsrandır.

Günah lekeleri ile kalbi paslanan kimse, salihlerin sohbetinde bulunursa, kalbinin pası silinir, günah işlemesi zorlaşır, iyilik etme isteği artabilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar; çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz.) [Mektubat-ı Rabbani]

(Fıkıh sohbetinde bulunmak, bir senelik ibadetten üstündür.) 
[Deylemi]

(Âlimlerin sohbetine katılın, onlara yakın oturun! Çünkü Allahü teâlâ, yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbleri de, hikmet nuru ile diriltir.) 
[Taberani]

(Âlimlere hürmet eden, bana hürmet etmiş olur. Onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur. Âlim meclisinde bulunan, benim meclisimde bulunmuş olur.) 
[İ.Rafii]

(Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstün
dür.[İ.Gazali]

(Bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur.) 
[Deylemi]

Sohbet ehli yoksa
Sohbet ehli âlim bulunmadığı zaman, eskiden yaşamış, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumak gerekir. Mesela bir âlimin kitabını okuyan, yarı yarıya onunla sohbet etmiş gibi hisseder. Birincisi bu bilgilerin sizlere faydalı olmasını umalım. Günümüzde araştırıp bulabileceğiniz bir çok kaynak var. Boşa zamanınızı geçirdiğinizi hissettirmek olmazdı. Bu nedenle belirli bir kaç kaynak ile kendi görüş ve fikirlerimizi harmanladık. Başka bir değişle hali hazırda bilinen açıklamaları daha anlaşır sıraladık. Ancak kopya bir içerik ile zamanınızı çalmadık. Mesela İslami sohbet hakkında alimlerin görüşlerini derlerken , dini sohbet sitelerinin aranma sebeplerini es geçmedik.

Dini Sohbet Eden Kişi İki Şeye Dikkat Etmelidir

Dini sohbet edecek kişi rızkını helalinden yemeye ve beraber bulunduğu kişilerin manevi keyfiyetine dikkat etmeli. Bu nedenle bunların tesiri altında olduğunu asla unutmamalıdır.

Sohbetler, mânevî yolun bir nevî üniversitesidir. Bu üniversitede kaliteli bir eğitim verilebilmesi için sohbetleri ciddiyetle, gerekli hazırlıkları yaparak ve yüksek bir keyfiyetle icrâ etmek, alınan ders ve hikmetleri de imkân nisbetinde tatbike çalışmak lâzımdır. Yani sohbeti, sırf bir okuma-dinleme faâliyetine dönüştürmemek îcâb eder. Okumak, işin başlangıcı ve anahtarıdır. Sohbette daha ileri gidilerek duygu derinliğine girilmeli ve hâl transferi olmalıdır. Sırf okumakla kalınacak olursa, sohbet kâmil mânâda tahakkuk etmez. Zira kişi kitabı evinde kendi başına da okur. Ancak sohbette, beraberlik ve müştereklikten doğan bir rahmet, rûhâniyet ve muhabbet iklîmi hâsıl olur ki, gönüller asıl bu sâyede irşâd olur.

Sohbetçi, okuyacağı metni evvelâ kendisi okuyup anlamalıdır. Dolayısıyla güzelce hazmetmelidir. Bu nedenle yeterince kavranamayan bir husûsun anlatılması da mümkün olmaz. Başka bir deyişle bilmediğimiz kulaktan duyma konuları bilir kişi edası ile anlatamayız.

Sohbetçi, bilhassa seherlerini güzelce ihyâ etmeli, mânevî vazifelerine son derece ihtimam göstermelidir. Her şeyden önce, hayatın değişen şartları karşısında sabır, tevekkül ve teslîmiyetle hareket etmeli, kalbî muvâzenesini hiçbir zaman bozmamalı, varlıkta kendini benlikten, yoklukta ise bedbinlikten muhâfaza etmelidir. Dolayısıyla Helâl ve haram hudutlarına riâyet etmeli, bunlar arasındaki şüphelilerden de sakınmalıdır.

Sonuç olarak yazımız içerisinde; Dini ve İslami sohbet nedir , İslam’da sohbetin önemi , İslami sohbet odaları gibi konulara değindik. Ondan sonra ki safhalarda İslami konular ile detaya girdik. Ek olarak Sohbet, veciz sözlerle, pırlanta ifâdelerle yapılmalı, kullanılan her kelime dikkatle seçilmelidir. 

Mobil Sohbet Odası | Chat ve Sohbet Ekibi olarak saygılarımızla.

chatvesohbet.com/sohbet

YORUM YAP

Sizde Fikrinizi Paylaşın

  Arkadaşlarını Bul
  #Sohbet odası yeni arkadaşlar ile tanış
  Müzik Dinle
  #Radyo Kanalımızda canlı dinle özelliği ile müzik ziyafeti
  Yardımlaşma
  #Help kanalından sohbet kuralları ve irc komutları hakkında yardım alabilirsiniz.
  %d blogcu bunu beğendi: